Forside Om stedet Kurser og arrangementer Sidste nyt Anpartshavere kontakt os

Maharishi Yoga - Kursus i udøvelse af Yoga

Hvordan man skaber balance i fysiologien og koordination af sind og krop for at opnå ideel sundhed og velvære

Dette kursus giver en omfattende forståelse af Yogas natur - foreningen af individuelt og kosmisk liv - såvel som praktisk øvelse i Yoga-stillinger (Asana) og åndedrætsøvelser (Pranayama), der fremmer sindets og kroppens integration og dermed understøtter helbredet ved at bringe livet i harmoni med Naturens Lov.

Deltagerne lærer om hver stillings indvirkning på deres egen fysiologi, set ud fra både den moderne videnskab og ud fra Maharishi Vediske Videnskab. Kurset henvender sig både til begyndere og til de, der allerede er fortrolige med Yoga-øvelser.

Kursets emner indbefatter:
  • Yoga og integrering af alle livets aspekter
  • Levendegørelse af intelligens på alle fysiologiske planer gennem Yoga-stillinger og åndedrætsøvelser
  • Bhagavad-Gita som Yogas vigtigste lærebog
  • Videnskabelig forskning, der bekræfter Yoga-øverlsernes gavnlige virkninger
  • Opdagelsen af Veda og den Vediske Litteratur i den menneskelige fysiologi
  • Udvikling af tilstanden af Yoga gennem Transcendental Meditation og TM-Sidhi-Programmet: Højere bevidsthedstilstande - fuldbyrdelse gennem udøvelsen af Maharishi Yoga
Næste kursus: 16. - 21. juli 2018

Bemærk! Med kursets 16 lektioner vil der ikke være tid til rundning.

Pris: 
Enkeltværelse: kr. 3.850,-
Dobbeltværelse: kr. 3.650,-

Tilmelding:
Indsendes til TM-Foreningens kursuskontor: tmnyt@besked.com
Meld dig til i god tid, det letter planlægningen meget!
Maharishi Vediske Kursuscenter, Mausingvej 16, Mausing, 8620 Kjellerup. telf: 86 88 87 25